Start

Vi kan träna och vårda vår psykiska hälsa, likaväl som vår fysiska. 

Om du vill kunna se regnbågen,

behöver du uppskatta regnet!


Möt mig, Inger Händestam, i min verksamhet som samtalsterapeut, coach och handledare. Jag är en medmänniska som fascineras av allas vår inneboende utvecklingskraft.


Jag erbjuder friskvård genom samtal, föreläsningar och workshops för grupper.


Samtal och coaching – det kan vara personligt stärkande och utvecklande samtal, liksom bearbetning av förluster och sorg. Sökande av självförverkligande genom att se brister och hinder som är i vägen. Förstå och förändra beteendemönster. Hitta din utvecklingspotential och öka livslusten. Agera på nytt sätt.

Inger Händestam, samtalsterapeut, coach och handledare.

Inger Händestam, samtalsterapeut och coach

Behöver du sortera och hitta fokus på vad du vill göra mer i ditt liv? Jag kan hjälpa dig att komma vidare.

Läs mer om Inger Händestam
Solvarma jordgubbar